Terms of use of the online store

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.spiritsandwine.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.spiritsandwine.lv ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1. Termini

  • Riga Spirits & Wine Outlet  – tiešsaistes tirdzniecības vietai www.spiritsandwine.lv īpašnieks ir SIA "Riga Spirits & Wine Oultet", reģistrācijas Nr. 40103217488, juridiskā adrese: Buļļu iela 47A, Rīga, LV-1067, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  • Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces Riga Spirits & Wine Outlet, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Riga Spirits & Wine Outlet;
  • SPIRITS & WINE  - tiešsaistes tirdzniecības vieta www.spiritsandwine.lv, kuru klients izmanto pasūtījuma veikšanai;
  • Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
  • Rīga un pierīga – Rīga, Annuška, Babīte, Baloži, Beberi, Jaunmārupe, Jūrmala, Krogsils, Ķekava, Langstiņi, Līči, Mārupe, Mežāres, Mežezeri, Mucenieki, Piņķi, Salaspils, Sēbruciems, Sūnīši, Tīraine, Ulbroka, Upesciems, Upeslejas.

 

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot SPIRITS & WINE pakalpojumus un pasūtīt preces kā viesis. Veicot pasūtījumu Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, telefona numurs, epasta adrese un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4 Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu SPIRITS & WINE sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

 

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas SPIRITS & WINE ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2.Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjer piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas un pierīgas teritorijā 5 EUR (ieskaitot PVN), ja preču kopējā cena piegādei ir 49,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00 EUR.

3.3. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjer piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi ārpus Rīgas un pierīgas teritorijas 12 EUR (ieskaitot PVN).

3.4. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas SPIRITS & WINE maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.5. Pēc pasūtījuma saņemšanas SPIRITS & WINE nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu.

3.6. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai plastmasas maisos. 

 

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. SPIRITS & WINE cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ SPIRITS & WINE negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. SPIRITS & WINE piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

  1. piegādātājam ir Klienta piekrišana;
  2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. SPIRITS & WINE vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, SPIRITS & WINE var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.4. Tirgotājs piegādā preci tikai pasūtījuma veicējam, kurš sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījis vecuma apliecinošu dokumentu.  

4.5. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja SPRITIS & WINE ir jāatgriež pasūtījums, Klientam var būt pienākums maksāt papildus samaksu.

4.6. SPIRITS & WINE dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, SPIRITS & WINE neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

 

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti SPIRITS & WINE, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2. Par visu SPIRITS & WINE produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. SPIRITS & WINE ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

 

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas, kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos SPIRITS & WINE izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. SPIRITS & WINE ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no preces tā jānogādā atpakaļ SPIRITS & WINE veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda SPIRITS & WINE klientu apkalpošanas speciālists. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jekādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, SPIRITS & WINE patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie SPIRITS & WINE ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un SPIRITS & WINE noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. SPIRITS & WINE patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

 

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, SPIRITS & WINE var uz laiku vai pilnībā pārtraukt internet tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, SPIRITS & WINE atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

 

8. Klientu apkalpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos SPIRITS & WINE, sazinieties ar mums darba laikā 9:00-21:00 (pirmdien - sestdien) vai 9:00-18:00 (svētdien) pa telefonu +371 29 452 579 vai e-pastu: [email protected].

 

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. SPIRITS & WINE var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.

9.3. Ja Klients uzskata, ka SPIRITS & WINE ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par SPIRITS & WINE piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.

 

#}