Atgriez neizdzerto alkoholu

Svētki ir klāt.. Nezini cik pasūtīt alkoholu? Kur likt dzērienus, kas palika pāri?

Mums ir risinājums Jūsu privātajiem pasākumiem (jubilejām, kāzām utml.) un uzņēmuma pasākumiem!

 

Preču atgriešanas noteikumi 

 1. Atgriežamajām precēm jābūt iegādātām Spirits & Wine veikalā Rīgā, Andrejostas ielā 5 vai veiktām kā korporatīvam pasūtījumam uz e-pastu: [email protected], par summu, kas nav mazāka par EUR 200,00 (t.sk. PVN). Citos Spirits & Wine veikalos iegādātās preces atpakaļ netiek pieņemtas. Par nodomu veikt alkoholisko dzērienu (turpmāk-prece) atgriešanu, klients informē Spirits & Wine pirms preču iegādes.

 2. Ja prece tika iegādāta, pamatojoties uz pavadzīmi, atgriežamo preču akcīzes marku intervāliem, ir jāsakrīt ar pavadzīmē norādītajiem.

 3. Atgriežot preces, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem (nav bojātas oriģinālās etiķetes un marķējumi, iepakojums, ir ievērotas ražotāja noteiktās preču uzglabāšanas prasības utt.), oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, ar atlikušo derīguma termiņu, ne mazāk par mēnesi.

 4. Preču atgriešana ir iespējama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no to iegādes dienas, klientam uzrādot iegādes dokumenta oriģinālu (čeks, pavadzīme, maksājuma uzdevums).

 5. Preces, kur vienas vienības cena ir EUR 100,00 (t.sk. PVN) un vairāk, atpakaļ netiek pieņemtas.

 6. Ja ir iegādātas 500 un vairāk vienas (atbilstība EAN kodam) preces vienību, maksimālais preču daudzums, ko ir iespējams atgriezt ir 30% no šo vienību kopējā iegādātā daudzuma.

 7. Ievērojot šo noteikumu 5 un 6 punktos noteikto, kopējā atgriežamo preču vērtība, nevar pārsniegt 30% no kopējo iegādāto preču vērtības (t.sk. PVN).

 8. Personai, no kuras prece tiek pieņemta, ir jābūt tai pašai, kura veica norēķinus par preci to sākotnēji iegādājoties (maksājuma veicējs/pavadzīmes parakstītājs).

 9. Preču atgriešana ir iespējama no svētdienas līdz ceturtdienai (izņemot piektdienu un sestdienu), no plkst.12:00 līdz plkst.19:00, atgriešanu, piesakot 1 dienu iepriekš: pa tālruni: +371 27 867 807 vai e-pastu: [email protected]

 10. Klientam preces jānogādā uz tirdzniecības vietu. Visas izmaksas, kas ir saistītas ar preču atgriešanu, sedz Klients.

 11. Līdzekļi, par atgriešanai pieņemtajām precēm, klientam tiek atgriezti 14 (četrpadsmit) dienu laikā.

 12. Ja klients nenodrošina visas šajos noteikumos noteiktās prasības, Spirits & Wine patur tiesības atteikt preču pieņemšanu un neatmaksāt klientam līdzekļus par atgriežamajām precēm.

 

#}